Штасни, Гордана. " ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ ГРМ." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 29-46. Web. 25 Jun. 2022