Штасни, . 2012 Feb 22. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ ГРМ. Методички видици. [Online] 3:3