Штасни, . (2012). ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ ГРМ. Методички видици, 3(3), 29-46. doi:10.19090/mv.2012.3.29-46