Петровачки, Љиљана, И Савић, Милица. " СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)