Петровачки, Љиљана, & Милица M. Савић. " СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 11-28. Web. 25 Jun. 2022