ЧОРБОЛОКОВИЋ, Саша С.. MOГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ЛАПСУСА И ДОСЕТКИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Методички видици, [S.l.], v. 14, n. 14-2, p. 37-56, nov. 2023. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2016>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.37-56.