Љубојевић, Данијела. " ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА" Методички видици [Online], Година 12 Bрој 12 (3 December 2021)