Љубојевић, Данијела. " ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА." Методички видици [Online], 12.12 (2021): 375-398. Web. 25 Sep. 2022