Љубојевић, . (2021). ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА. Методички видици, 12(12), 375-398. doi:10.19090/mv.2021.12.375-398