Badovinac, J., & Vlaškalić, N. 2021 Dec 3. ELEMENTI KULTURE I CIVILIZACIJE U UDŽBENIKU ITALIJANSKOG JEZIKA NUOVO ESPRESSO 1 – VIDEO CORSO I CAFFÈ CULTURALE. Методички видици. [Online] 12:12