Badovinac, J., & Vlaškalić, N. (2021). ELEMENTI KULTURE I CIVILIZACIJE U UDŽBENIKU ITALIJANSKOG JEZIKA NUOVO ESPRESSO 1 – VIDEO CORSO I CAFFÈ CULTURALE. Методички видици, 12(12), 289-304. doi:10.19090/mv.2021.12.289-304