Petrović Jilih, Marina. " DRUŠTVENO-KRITIČKI PRISTUP U GERMANISTIČKOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI NA PRIMERU ROMANA DOBRI DANI MARKA DINIĆA" Методички видици [Online], Година 12 Bрој 12 (3 December 2021)