Petrović Jilih, Marina. " DRUŠTVENO-KRITIČKI PRISTUP U GERMANISTIČKOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI NA PRIMERU ROMANA DOBRI DANI MARKA DINIĆA." Методички видици [Online], 12.12 (2021): 149-165. Web. 11 Aug. 2022