Petrović Jilih, M. 2021 Dec 3. DRUŠTVENO-KRITIČKI PRISTUP U GERMANISTIČKOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI NA PRIMERU ROMANA DOBRI DANI MARKA DINIĆA. Методички видици. [Online] 12:12