Petrović Jilih, M. (2021). DRUŠTVENO-KRITIČKI PRISTUP U GERMANISTIČKOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI NA PRIMERU ROMANA DOBRI DANI MARKA DINIĆA. Методички видици, 12(12), 149-165. doi:10.19090/mv.2021.12.149-165