РАКОВИЋ, Марија С.. ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 13-30, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1948>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.13-30.