Илић, Тања. " ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ПЕСМЕ НАУЧИТЕ ПЈЕСАН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА" Методички видици [Online], Година 11 Bрој 11 (20 November 2020)