Илић, Тања. " ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ПЕСМЕ НАУЧИТЕ ПЈЕСАН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА." Методички видици [Online], 11.11 (2020): 29-43. Web. 27 Oct. 2021