ИЛИЋ, Тања Ж.. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ПЕСМЕ НАУЧИТЕ ПЈЕСАН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 29-43, nov. 2020. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1930>. Датум приступа: 27 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.29-43.