Новаковић, Александар, И Божић, Снежана. " СТАВОВИ СТУДЕНАТА СРБИСТИКЕ ПРЕМА ПЛАТФОРМАМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (GOOGLE CLASSROOM И HANGOUTS MEET)" Методички видици [Online], Година 11 Bрој 11 (20 November 2020)