Новаковић, Александар, & Снежана В. Божић. " СТАВОВИ СТУДЕНАТА СРБИСТИКЕ ПРЕМА ПЛАТФОРМАМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (GOOGLE CLASSROOM И HANGOUTS MEET)." Методички видици [Online], 11.11 (2020): 13-28. Web. 7 Dec. 2021