Човић, Паулина. " ГОРАНА ЛЕМАЈИЋ, ЈЕЛЕНА НЕДИЋ, СИРМИЈУМ КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ, ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 2016, 32 СТР." Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (17 January 2018)