Човић, Паулина. " ГОРАНА ЛЕМАЈИЋ, ЈЕЛЕНА НЕДИЋ, СИРМИЈУМ КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ, ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 2016, 32 СТР.." Методички видици [Online], 8.8 (2017): 375-378. Web. 22 May. 2022