Човић, . 2018 Jan 17. ГОРАНА ЛЕМАЈИЋ, ЈЕЛЕНА НЕДИЋ, СИРМИЈУМ КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ, ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 2016, 32 СТР.. Методички видици. [Online] 8:8