Перишић, Јелена. " АУТЕНТИЧНОСТ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ВИШИМ НИВОИМА УЧЕЊА" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (12 January 2018)