Перишић, Јелена. " АУТЕНТИЧНОСТ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ВИШИМ НИВОИМА УЧЕЊА." Методички видици [Online], 8.8 (2017): 233-249. Web. 11 Aug. 2022