ПЕРИШИЋ, Јелена Р.. АУТЕНТИЧНОСТ ТЕКСТОВА У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА ВИШИМ НИВОИМА УЧЕЊА. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 233-249, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1866>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.233-249.