Перишић, Јелена. " УПОТРЕБА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ (СРПСКОГ КАО СТРАНОГ) ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 7 Bрој 7 (13 January 2017)