А Б Ц Ч Ћ Д Ђ Е Ф Г Х И Ј К Л М Н О П Q Р С Ш Т У В W X Y З Ж Све

A

Alfirević, Tamara M., Fakultet za pravne i poslovne studije ,,Dr Lazar Vrkatić”, Katedra za engleski jezik Novi Sad

B

Benjak, Mirjana N., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula
Besedina, Yelena I.
Bićanić, Jasna
Bikicki, Nataša B., Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Blatešić, Aleksandra R., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad
Brala-Mudrovčić, Jasminka J., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Gospić, Hrvatska

Ć

Ćirić, Josip T., Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Zadar, Hrvatska

D

Davidović, Jovana N.
Despotović, Vesna O.
Doblanović-Pekica, Mirjana J., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula
Dudkina, Anastasia I.

E

Ek, Marko D., Učiteljski fakultet – Osijek, Hrvatska

F

Fernández, Moisés Moreno, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Francišković, Dragana B., Učiteljski fakultet, Subotica

G

Gajdoš, Srđan M.
Gak, Dragana M., Fakultet tehničkih nauka – Engleski jezik, Novi Sad
Goran, Rujević M., Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Grahovac-Pražić, Vesna M., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Guglielmi, Lorenzo E., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad

H

Hodoličová, Jarmila A., Univerzita v Novom Sade, Filozofi cká fakulta
Hodžić Jejna, Amra T.

I

Ilić, Nina D.
Inosavljević Vučetić, Milica M.

J

Jajić Novogradec, Marina V.

1 - 50 од 170 ставки    1 2 3 4 5 6 7 > >>