А Б Ц Ч Ћ Д Ђ Е Ф Г Х И Ј К Л М Н О П Q Р С Ш Т У В W X Y З Ж Све

A

Alfirević, Tamara M., Fakultet za pravne i poslovne studije ,,Dr Lazar Vrkatić”, Katedra za engleski jezik Novi Sad

B

Benjak, Mirjana N., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula
Bićanić, Jasna
Blatešić, Aleksandra R., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad
Brala-Mudrovčić, Jasminka J., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Gospić, Hrvatska

Ć

Ćirić, Josip T., Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Zadar, Hrvatska

D

Davidović, Jovana N.
Doblanović-Pekica, Mirjana J., Sveučilište Jurja Dobrile – Hrvatska književnost, Pula

E

Ek, Marko D., Učiteljski fakultet – Osijek, Hrvatska

F

Fernández, Moisés Moreno, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Francišković, Dragana B., Učiteljski fakultet, Subotica

G

Gak, Dragana M., Fakultet tehničkih nauka – Engleski jezik, Novi Sad
Grahovac-Pražić, Vesna M., Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Guglielmi, Lorenzo E., Filozofski fakultet – Romanistika: Italijanski jezik, Novi Sad

H

Hodoličová, Jarmila A., Univerzita v Novom Sade, Filozofi cká fakulta
Hodžić Jejna, Amra T.

I

Ilić, Nina D.
Inosavljević Vučetić, Milica M.

J

Jajić Novogradec, Marina V.
Jajić Novogradec, Marina V., Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za rusistiku Zagreb
Jerković, Jelena M.

K

Kapelan, Jasna M., Filozofski fakultet – doktorske studije Jezik i književnost, Novi Sad Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Bačka Palanka
Kisin, Nina
Krajnčan, Mitja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Krimer-Gaborović, Sanja M.

1 - 50 од 146 ставки    1 2 3 4 5 6 > >>