NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA NA JEZIKU I PISMU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

  • Tina Z. Varga Oswald Učiteljski fakultet – Osijek, Hrvatska
  • Marko D. Ek Učiteljski fakultet – Osijek, Hrvatska

Сажетак

Dvojezičnost kao društvena kategorija u školskom sustavu zahtjeva posebnu pozornost stručnjaka. Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja. Učenici mađarske nacionalne manjine pripadnici i govornici dvaju jezika i kultura kojima ne vladaju podjednako, izazov su za onoga koji podučava hrvatski jezik nasuprot materinskog mađarskog jezika. Nekoliko je vrsta i oblika aktivnosti od kojih su neke manje, a neke više uslužne u izradi nastavne jedinice iz hrvatskog jezika prilagođene mađarskoj nacionalnoj manjini. Riječ je o nastavnim sredstvima i pomagalima koji pospješuju aktivno vladanje stranim jezikom – prevladavanje jezičnih prepreka. U radu je prikazan mogući način metodičkoga pristupa interpretaciji lirske pjesme Dragutina Tadijanovića Dugo u noć, u zimsku bijelu noć koja je prema planu i programu nastave hrvatskoga jezika uvrštena u sedmi razred osnovne škole.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
VARGA OSWALD, Tina Z.; EK, Marko D.. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA NA JEZIKU I PISMU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 108-117, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/775>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.108-117.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

hrvatski jezik, mađarski jezik, dvojezičnost, nastavna sredstva, nastavna pomagala, korelacija, jezične prepreke