ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОГ СА КЊИГОМ О РУТИ (БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ У РОМАНИМА ИСАКА БАШЕВИСА СИНГЕРА И ДАВИДА АЛБАХАРИЈА)

  • Биљана С. Турањанин Филозофски факултет – докторске студије Jезик и књижевност, Нови Сад

Сажетак

У раду je указано на значај библијског подтекста, превасходно
Књиге о Рути, за разумјевање романа Роб Исака Башевиса Сингера
и Мамац Давида Албахарија. Преко мотива „лутајућег Јевреји-
на” и „Господа искупитеља” подвучене су интертекстуалне везе
које ова дјела чине сложенијим и вриједнијим, истовремено их
отварају једно према другоме и чине припадницима исте лите-
рарне породице.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТУРАЊАНИН, Биљана С.. ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ДИЈАЛОГ СА КЊИГОМ О РУТИ (БИБЛИЈСКИ ПОДТЕКСТ У РОМАНИМА ИСАКА БАШЕВИСА СИНГЕРА И ДАВИДА АЛБАХАРИЈА). Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 52-58, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/768>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.52-58.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

јеврејско писмо, интертекстуалност, библијски подтекст, Књига о Рути, Ахасфер, гоел