ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ У НАСТАВНОМ ПРОУЧАВАЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

  • Драгослава С. Жутић ОШ Жарко Зрењанин, Нови Сад

Сажетак

Рад се бави приповетком Лазе Лазаревића Све ће то народ позлатити. Даје се аналитички и методички приступ, с акцентом на атмосферу, рељефност ликова, форме приповедања, реалистичност догађаја. Такође, разматрају се Лазаревићев приказ друштвене средине, богатство пишчевог језика, али и евентуални утицаји других писаца.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЖУТИЋ, Драгослава С.. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ У НАСТАВНОМ ПРОУЧАВАЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 44-51, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/767>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.44-51.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Mетодички приступ, атмосфера, ликови, простор, језик, импулси