ČITANKA I METODOLOŠKO OBLIKOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

  • Dragana B. Francišković Učiteljski fakultet, Subotica

Сажетак

Metodološka oblikovanost je jedna od odlika koja čitanku čini specifičnom knjigom, različitom od stručne ili naučne knjige. Metodološka oblikovanost čitanke uključuje višeslojne pristupe, metode i postupke u organizovanju i interpretativnom pristupu književnom tekstu, a samo oblikovanje uslovljeno je specifičnošću književnog sadržaja, recepcijskim i kognitivnim mogućnostima učenika, kao i obrazovno-vaspitnim sadržajem zadataka i ciljeva. U radu razmatramo organizaciju nastavnog sadržaja na primeru odlomka iz dela Život i priključenija Dositeja Obradovića u sedmom razredu osnovne škole. Budući da čitanka obuhvata tekstove različite sadržine, i pristup se prilagođava sadržaju. Čitanka uključuje bogatu skalu metoda, postupaka i sredstava u funkciji metodičkog i pedagoškog oblikovanja. Karakter i raspon metodičkih sredstava uslovljen je psihološko-saznajnim činiocima, zadacima i ciljevima obrazovnovaspitnih procesa.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
FRANCIŠKOVIĆ, Dragana B.. ČITANKA I METODOLOŠKO OBLIKOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA. Методички видици, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 12-17, feb. 2011. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/764>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2011.2.12-17.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Čitanka, programski sadržaj, metodološko oblikovanje