KAZEN V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI

  • Mitja Krajnčan Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Nina Stenko Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Сажетак

Članek ponuja kritičen pogled na vedno znova vroč kostanj v šoli, imenovan kazen. Šolsko kazen pregleda skozi zgodovinski diskurz usmerjen predvsem od obdobja, ko se je kazen pričela humanizirati. Vprašanje o smiselnosti kazni, njeni ustreznosti ali nuji predstavljajo osrednji del teoretskega diskurza. Restitucijo vidimo kot dober pristop v kaznovanju, brez katerega si je težko predstavljati ustrezno socializacijo v šolskem prostoru, katere v postmoderni morajo šoli pomeniti pomemben izziv.

V raziskavi ugotavljamo kako se kazen, če se, pojavlja v slovenski osnovni šoli, katere kazni prevladujejo, kakšen vzroke za kaznovanje pripisujejo učenke/ci, kakšnega učitelji/ce in svetovalne/i delavke/ci. Pri kaznovalnih ukrepih smo se osredinili na Strmčnikovo razdelitev kaznovanja (kategorija upravno – administrativnih, moralno obsojajočih, poravnalnih, omejitvenih, osramotitvenih, verbalnih in telesne kazni) in na učinkovitost omenjenih kazni.

S svetovalnimi delavkami smo opravili intervjuje, kjer smo želeli umestiti še njihovo vlogo in videnje v dinamiki kaznovanja in kazni v osnovni šoli.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
KRAJNČAN, Mitja; STENKO, Nina. KAZEN V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 152-168, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/762>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.152-168.
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Кључне речи

Kazen, kaznovanje, osnovana šola, restitucija, disciplina, učenka/ec, učitelj/ica