ЗАЛАГАЊА ЗА МЕТОДИКУ НАСТАВЕ ЛОГИКЕ

  • Ана Р. Кубурић Филозофски факултет – Филозофија, Нови Сад

Сажетак

У раду је дат преглед аутора који су се залагали за методику наставе логике у средњој школи у периоду од педесетих година 20. века до данас. Уз неколико уџбеника методике наставе филозофије (и логике), практичних приручника са задацима за логику, и стручних студија, препознатљиво је деловање кроз часописе, методичке, када их је било, стручне – филозофске или педагошке. Овде су сабране до сада познате информације и дат је краћи увид у концепцију досадашње методике наставе логике.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КУБУРИЋ, Ана Р.. ЗАЛАГАЊА ЗА МЕТОДИКУ НАСТАВЕ ЛОГИКЕ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 142-150, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/761>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.142-150.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Кључне речи

логика, методика, методички часописи, Србија, Хрватска