КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

  • Николина Н. Зобеница Филозофски факултет – Германистика, Нови Сад

Сажетак

У савременом образовном систему све више се потискује стицање теоријског знања и сазнања, док у први план избијају вештине. С обзиром на брзину којом се друштво мења, знања и сазнања увећавају, застаревају и замењују, постало је далеко битније знати како него шта. Практичном знању даје се предност над теоријским, јер гомилање неискористивог знања се показало несувислим. Ова прагматична тенденција нарочито погађа друштвено-хуманистичке науке које су превасходно оријентисане на стицање знања и сазнања о друштву и човеку, тако да се оне све више маргинализују. Међутим, низ компетенција које се наводе као опште или чак кључне компетенције неопходне за успешно студирање и запослење у свакој области савременог друштва, могу да се стекну углавном у домену друштвено-хуманистичких наука, чиме студенти ових области добијају конкурентну улазницу на тржиште рада. У овом раду даје се преглед оних кључних компетенција које могу да се стекну током студија на овом научном пољу, ефективан начин њиховог усвајања и различите могућности њихове примене током студија и каснијег запослења.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЗОБЕНИЦА, Николина Н.. КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 134-141, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/760>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.134-141.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Кључне речи

кључне компетенције, друштвено-хуманистичке науке, семинар, ваннаставне активности, студије, посао