УСМЕНО РАЗУМЕВАЊЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

  • Наташа Радусин-Бардић Филозофски факултет – Романистика, Нови Сад

Сажетак

У наставној пракси француског као страног језика различити су разлози који отежавају развијање компетенције усменог разумевања, а међу њима су доминантност писаног кôда, које се често намеће, на уштрб усменог кôда, од самог почетка учења страних језика у институционализованој настави, затим занемареност значаја фонетских вежби у настави француског као страног језика и занемареност значаја језичке варијабилности, односно ситуационог раслојавања француског језика. Ови закључци изведени су на основу анонимне анкете међу студентима Филозофског факултета који студирају француски језик или га уче као предмет по избору у току школске 2006/07. године.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
РАДУСИН-БАРДИЋ, Наташа. УСМЕНО РАЗУМЕВАЊЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 125-131, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/759>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.125-131.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

француски језик, усмено разумевање, језички регистри