РАЗВОЈ ДИСКУРСНИХ ВЕШТИНА КОД УЧЕНИКА У НАСТАВИ УПОТРЕБОМ ВИЗУЕЛНОГ МАТЕРИЈАЛА

  • Сања М. Маричић Филозофски факултет – Романистика, Нови Сад
  • Тијана М. Тасковић Филозофски факултет – Романистика, Нови Сад

Сажетак

Дискурсне вештине се развијају током целог живота, међутим, школовање нуди најшири дијапазон дискурса који у томе помажу. Оно што је за нас значајно јесте неоспорна веза између дискурсних вештина које настају у детињству и оних које се развијају током школовања. Имајући у виду комуникацију у разним ситуацијама као главни циљ наставе, развој ових вештина је неопходан и приликом учења страног језика. Циљ овог рада је да се објасни и укаже на важност употребе визуелних помагала у току наставе и да се истакне значај оваквог вида наставе која пружа велику подршку и утиче на развој дискурсних вештина код деце. Чини се да је корист многострука и да је ефектност оваквог материјала незаменљива када је реч о визуализацији одређених контекста. Нагласак се ставља на комуникативну наставу у сврху постизања што бољих резултата. У овом раду ћемо понудити практичне савете за рад са визуелним материјалом, као и теоријски оквир у којем ћемо дати објашњење развоја дискурсних вештина уз помоћ визуелног.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МАРИЧИЋ, Сања М.; ТАСКОВИЋ, Тијана М.. РАЗВОЈ ДИСКУРСНИХ ВЕШТИНА КОД УЧЕНИКА У НАСТАВИ УПОТРЕБОМ ВИЗУЕЛНОГ МАТЕРИЈАЛА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 113-120, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/757>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.113-120.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

дискурс, дискурсне вештине, процес учења, ко- муникативна настава, визуелни материјал