ПРИМЕНА ТЕЛЕТАНДЕМ МЕТОДА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КОНТЕКСТУ ИЗМЕЂУ СРБОФОНА И ИТАЛОФОНА

  • Александра Р. Блатешић Филозофски факултет – Романистика: Италијански језик, Нови Сад
  • Лоренцо Е. Гуљел

Сажетак

Циљ овог рада је да представи резултате првих искустава у примени Телетандем метода као помоћног средства за учење другог страног језика у контексту универзитета у Венецији (Ца’ Фосцари), Новом Саду и Торину. Телетандем метод омогућава студентима да развију неколико важних језичких вештина, да приступе страној култури на нов и оригиналан начин, као и да развију своје дидактичке способности. Усвајање страног језика у виртуалном друштвеном простору може да допринесе развоју аутономије студената у процесу учења, кроз билингвалне дискусије и слободне конверзације у аутентичним комуникативним ситуацијама.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
БЛАТЕШИЋ, Александра Р.; ГУЉЕЛ, Лоренцо Е.. ПРИМЕНА ТЕЛЕТАНДЕМ МЕТОДА У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КОНТЕКСТУ ИЗМЕЂУ СРБОФОНА И ИТАЛОФОНА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 81-89, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/753>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.81-89.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

учење страног језика, e-learning, on-line интерак- ција, Телетандем, учење са даљине