ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У АКТУЕЛНИМ РАДНИМ СВЕСКАМА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ

  • Наташа Д. Ајџановић Филозофски факултет – Русистика, Нови Сад

Сажетак

Рад се теоријски и практично, на примеру двају актуелних уџбеничких комплета (Родничок и Орбита), бави значајем који илустративни материјал има у радним свескама за учење страног језика, пре свега руског, на основношколском узрасту.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
АЈЏАНОВИЋ, Наташа Д.. ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У АКТУЕЛНИМ РАДНИМ СВЕСКАМА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 72-80, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/752>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.72-80.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

илустративни материјал, руски језик, радна свеска, основна школа