ПРИСТУП ЛИРСКОЈ ЗБИРЦИ „УТОПЉЕНЕ ДУШЕ” ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА

  • Бранка М. Јакшић-Провчи Филозофски факултет – Српска књижевност, Нови Сад

Сажетак

Дисова модернистичка поезија заокупљала је велику пажњу књижевне критике. Замашан део критичке мисли упућен је, пре свега, лирској збирци Утопљене душе. Како је Дис већ деценијама заступљен у наставним програмима за средње школе, овај рад представља могуће методичке поступке и моделе за интерпретацију, најпре пролошке песме Тамница као репрезентативне, а затим и осталих песмама из Збирке које стоје са овом у одређеној корелацији. Збирци се приступа као јединственој целини. Сагледавањем саодноса основних структурних мотива у одабраним песмама, отвара се пут и за самостално ученичко читање и тумачење појединих песама.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ЈАКШИЋ-ПРОВЧИ, Бранка М.. ПРИСТУП ЛИРСКОЈ ЗБИРЦИ „УТОПЉЕНЕ ДУШЕ” ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 55-63, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/750>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.55-63.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

српска модерна, лирска збирка, наставни модели, интерпретација, мотив тамнице