ПОЈАМ КОРЕЛАЦИЈЕ У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ

  • Зона В. Мркаљ Филолошки факултет – Српска књижевност, Београд

Сажетак

Појам „корелација” у наставној терминологији има неколико значења. Поред уобичајеног схватања, корелација се успоставља и између оријентационих циљева наставе и стратегија учења. Овај појам, шире гледано, везује се и за објашњење појма „методика“. Појам корелације тумачи се у склопу повезивања садржаја подобласти једног предмета, а затим као међупредметни и међуобласни однос. У овом раду пратиће се успостављање корелација са предметом српски језик и књижевност који се, као доминантан, проучава и у основној и у средњој школи.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МРКАЉ, Зона В.. ПОЈАМ КОРЕЛАЦИЈЕ У МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-55, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/749>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.47-55.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

корелација, методика, настава, учење, наставни циљеви и задаци, српски језик, књижевност