ПОНАВЉАЊА КАО ОСНОВ ЗНАЧЕЊА У ПЕСМИ „ЗИДАЊЕ СКАДРА”

  • Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић Филозофски факултет – Српска књижевност, Нови Сад

Сажетак

Рад се бави понављањима у песми Старца Рашка Зидање Скадра,  то оним везаним за градњу, градбену жртву, породичне односе, мајчинство, на којима почива значење песме. Показује се да је песма компонована на принципу понављања: од стиха, преко појединих сегмената, до целине дела. Претпоставља се да овакав тип анализе може олакшати посредовање ове песме ученицима и њихово разумевање концепата традиционалне културе.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕШИКАН-ЉУШТАНОВИЋ, Љиљана Ж.. ПОНАВЉАЊА КАО ОСНОВ ЗНАЧЕЊА У ПЕСМИ „ЗИДАЊЕ СКАДРА”. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 26-33, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/747>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.26-33.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

Понављање, дубинско значење, балада, жртва, идентитет жртве, космогонија