ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  • Љиљана Е. Петровачки Филозофски факултет – Српски језик и лингвистика, Нови Сад

Сажетак

У раду се истиче потреба за функционалним повезивањем наставе српског језика са наставом књижевности у циљу успешнијег разумевања и тумачења књижевних текстова и остваривања боље културе изражавања ученика. Као експликација, решавано је неколико лексиколошких и културолошких проблема уочених у структури и семантици лексике у делима из народне књижевности. Њихова решења показују како шири лингвокултуролошки приступи филолошким дисциплинама уопште, имају успешну примену и у дидактичке сврхе.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕТРОВАЧКИ, Љиљана Е.. ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 18-25, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/746>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.18-25.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

методика наставе српског језика и књижевности, народна књижевност, лексика традиционалне културе, лингво- културолошки приступ