ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1"

  • Milica M. Inosavljević Vučetić
  • Katarina A. Krstić

Сажетак

Školske 2005/2006. godine Filološki fakultet potpisao je sporazum o saradnji sa Institutom Ramon Ljul iz Barselone, tako da je uvedena nastava katalonskog jezika. Počev od školske 2007/2008. godine, katalonski jezik postaje izborni strani jezik za sve studijske programe Filološkog fakulteta. Radi poboljšanja kvaliteta nastave istog, postavili smo za cilj pravljenje novog udžbenika za studente I godine katalonskog jezika (P1). Udžbenik bi, kao najklasičnije sredstvo u nastavi, trebalo da bude baziran na interkulturološkom pristupu i da na odgovarajući način, verodostojno predstavi kulturnu stvarnost, društvo, običaje, način života i ponašanja maternjih govornika katalonskog jezika. Radi potreba izrade novog udžbenika analiziramo kulturne sadržaje u udžbeniku BÀSIC 1 grupe autora izdavačke kuće Castellnou Edicions u Barseloni.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
INOSAVLJEVIĆ VUČETIĆ, Milica M.; KRSTIĆ, Katarina A.. ANALIZA KULTURNIH SADRŽAJA U UDŽBENIKU KATALONSKOG JEZIKA "BÀSIC 1". Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 481-497, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1846>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.481-497.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА