ПЕРСПЕКТИВА КАО ИНТЕГРАЦИОНО СРЕДИШТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РОМАНА "ДОН КИХОТ" МИГЕЛА ДЕ СЕРВАНТЕСА У МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ

поводом 400 година од смрти М. де Саведре Сервантеса

  • Драгољуб Ж. Перић

Сажетак

У овом раду дат је модел наставне интерпретације Сервантесовог романа Дон Кихот у контексту интегративног приступа. Предложени модел, као полазиште и чинилац обједињавања, за први час наставног рада на роману користи перспективу, после чега се прелази на испитивање основних елемената поетике барока, као и наративне форме (аутор, приповедач, приповедачи-посредници, нађени рукописи и сл.). Стога, основни циљ рада је расветљавање оних елемената структуре и значења романа чијим кумулативним садејством се остварује интензивирање уметничких доживљаја током наставног рада на роману, односно демонстрира један вид функционализације динамичке интерпретације романа с обзиром на поетику барока као доминирајући поетички дискурс.

Објављено
Nov 19, 2017
Како цитирати
ПЕРИЋ, Драгољуб Ж.. ПЕРСПЕКТИВА КАО ИНТЕГРАЦИОНО СРЕДИШТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РОМАНА "ДОН КИХОТ" МИГЕЛА ДЕ СЕРВАНТЕСА У МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 459-480, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1845>. Датум приступа: 19 nov. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.459-480.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА