PROJEKTNA NASTAVA KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST: PREVOĐENJE TEKSTOVA KARLA MARKUSA GAUSA O DUNAVU

  • Nikolina N. Zobenica

Сажетак

Kad je reč o univerzitetskoj nastavi prevođenja, još uvek se najčešće koristi tradicionalni nastavni koncept (frontalni): prevođenje kod kuće ili na času – čitanje prevoda na času – analiza i diskusija – vrednovanje prevoda. Tekstovi koji se prevode su raznoliki (stručni, upotrebni ili književni), a njihov izbor uglavnom zavisi od predmetnog nastavnika. Zbog ograničenog vremenskog okvira najčešće se prevodi nekoliko pasusa iz nekog teksta koji nije poznat u celosti, te učenici ili studenti nemaju uvid u kontekst odlomka. Postoje, međutim, i moderniji nastavni koncepti, odnosno inovativni modeli nastave koji mogu da se primene u nastavi prevođenja. Jedan od inovativnih metoda je i projektna nastava. Na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovan je prevodilački projekat kao vannastavna aktivnost u kojoj su učestvovali studenti osnovnih, master i doktorskih studija Nemačkog jezika i književnosti, koji su zajednički (timski) prevodili dva eseja sa nemačkog na srpski jezik. U ovom radu se daje prikaz projektne nastave, njene organizacije, toka i rezultata. Cilj je da se prikažu preduslovi, prednosti, ali i ograničenja ovakvog nastavnog koncepta kao vannastavne aktivnosti na univerzitetu.

Објављено
Nov 19, 2017
Како цитирати
ZOBENICA, Nikolina N.. PROJEKTNA NASTAVA KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST: PREVOĐENJE TEKSTOVA KARLA MARKUSA GAUSA O DUNAVU. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 423-439, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1843>. Датум приступа: 19 nov. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.423-439.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА