NASTAVA JEZIKA ZA POSEBNE NAMENE KAO ZASEBNO PODRUČJE DIDAKTIKE

  • Katarina B. Radojković Ilić

Сажетак

Predmet ovog rada je analiza pojedinih specifičnosti nastave stranog jezika za posebne namene u kojoj su aktivnosti usmerene više ka osposobljavanju učenika za izvršavanje profesionalnih zadataka koji uključuju upotrebu jezika nego ka usvajanju jezičkih elemenata. Izdvajanje pojedinih kompetencija u zavisnosti od potreba učenika, nepostojanje unapred utvrđene gramatičke progresije, pridavanje posebnog značaja razvoju sociolingvističke, interkulturne i različitih vanjezičkih kompetencija učenika, posebna uloga autentičnih dokumenata, specifična evaluacija i neprestano prilagođavanje svih didaktičkih elemenata potrebama učenika neki su od elemenata  koji su analizirani na primeru nastave francuskog jezika sa ciljem da se ukaže na postojanje značajnih razlika između nastave jezika za posebne namene i nastave opšteg jezika i na opravdanost izdvajanja metodike nastave jezika za posebne namene kao zasebnog područja didaktike.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
RADOJKOVIĆ ILIĆ, Katarina B.. NASTAVA JEZIKA ZA POSEBNE NAMENE KAO ZASEBNO PODRUČJE DIDAKTIKE. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 403-422, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1842>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.403-422.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА