НАСТАВНИКОВ САЈТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  • Жељко С. Тешић

Сажетак

Рад проблематизује примену информационо-комуникационих технологија у настави српског језика и књижевности, а нарочито се осврће на могућности коришћења едукативног сајта чији је аутор (креатор) сам наставник. Указује се на предности оваквог приступа настави уз истицање сајта као помоћног средства које би требало да унапреди савремену наставу српског језика и књижевности. Наводе се примери примене наставниковог сајта у различитим областима које обухвата предмет Српски језик, у наставним и ваннаставним активностима, као и приликом припреме ученика за завршне испите. Учињен је посебан осврт на припрему ученика за анализу књижевних текстова уз помоћ наставниковог сајта, као и на могућности које се тичу обраде садржаја из граматике и правописа.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
ТЕШИЋ, Жељко С.. НАСТАВНИКОВ САЈТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 235-251, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1833>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.235-251.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ