ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  • Стефан Д. Аврамовић

Сажетак

У раду се разматрају начини на које се сврсисходно, методички промишљено могу повезати настава српског језика и настава књижевности. Даље се у ту сврху наводе примери из књижевних текстова за ученике петог разреда основне школе који се могу употребити на часовима обраде наставних јединица везаних за граматику и правопис.


Примери на којима се обрађују језичке појаве имају естетске вредности и ученицима су познати, стога им, природно, олакшавају разумевање и описивање уочених језичких појава. На тај начин постиже се двострука корист и у настави језика и у настави књижевности. Сем тога, ученици не само што успевају да уоче и опишу језичке појаве и правописне законитости већ су у прилици и да их схвате, да разумеју њихову суштину.

Објављено
Dec 15, 2017
Како цитирати
АВРАМОВИЋ, Стефан Д.. ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 157-179, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1828>. Датум приступа: 15 dec. 2017 doi: http://dx.doi.org/10.19090/mv.2016.7.157-179.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ